Osnovni podaci

Izdavač web stranice je Proeksim d.o.o.
Pravno povezana lica su: Astra d.o.o. i Borovo d.o.o.
Astra.ba, Borovo.ba, Proeksim.ba, Formentini.ba su internet domene preko kojih je moguće realizirati kupovinu proizvoda, a čiji je vlasnik Proeksim d.o.o.
Korisnici stranice su svi koji naprave registraciju na web shop i preuzimaju podatke i informacije o samim proizvodima.
Kupci su svi koji prilikom pregleda kataloga i proizvoda koji su na prodaju, prođu neophodne korake i naprave kupovinu.

Korištenje


Web stranica www.astra.ba, sa svim svojim pripadajućim proslijeđenim domenama: borovo.ba, formentini.ba, proeksim.ba je namijenjena za privatnu upotrebu i može se koristiti bez ikakvih naknada, sve dok se poštuju Uslovi navedeni u ovom dokumentu.

Preporučujemo i molimo da Uslove kupovine pročitate prije same kupovine na web stranici astra.ba, a sve u svrhu dobrog partnreskog i poslovnog odnosa. Realizacijom kupovine bilo kojeg proizvoda prezentiranog na ovom web shopu, automatski prihvatate i sve uslove korištenja.

Samom registracijom na naš web shop smatra se da ste upoznati te da ste saglasni sa svim Uslovima kupovine i pripadajućim stavkama kao što su uslovi korištenja, informacije o povjerljivosti podataka, informacije o povratu novca, odnosno svim elementima navedenim u ovom dokumentu, te se Proeksim d.o.o., kao krovna organizacija odnosno Astra d.o.o. i Borovo d.o.o. oslobađaju se svake odgovornosti. Ukoliko niste saglasni sa Uslovima u ovom dokumentu, molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu u svrhu kupovine naših proizvoda odnosno pribavljanja informacija o istim.

Registracija

Kupac može biti punoljetna osoba koja je građanin ili Bosne i Hercegovine ili neke druge države, koja prilikom registracije predoči tačne, potpune i validne lične podatke prilikom registracije.

Izdavač se obavezuje da će podatke čuvati i štititi od bilo kakve zloupotrebe.

Ukoliko Izdavač ustanovi ili bude imao bilo kakvu sumnju u ispravnost ličnih podataka, ispunjenih prilikom registracije, ostavlja se mogućnost da takvom korisniku uskrati pristup ili ostvarenje kupovine. 

Kupovina

Kupovina na web stranici astra.ba i gore pobrojanim pripadajućim domenama, moguća je samo za registrovane korisnike.

Postupak i uslovi kupovine podrazumijevaju sljedeću proceduru:

1.   registracija na web shop

2.   naručivanje

3.   pregled cijene proizvoda i ukupne cijene za naplatu

4.   unošenje relevantnih podataka

5.   plaćanje online ili dostava

6.    plaćanje pouzećem

7.   reklamacija i povrat

Putem web shopa astra.ba moguće je izvršiti kupovinu u ili izvan Bosne i Hercegovine, ali je dostava i preuzimanje omogućeno samo unutar Bosne I Hercegovine.

Korištenjem web shopa za kupovinu, svaki kupac automatski prihvata činjenicu da je upoznat sa Uslovima te da iste prihvaća. Prije same registracije/kupovine, korisniku/kupcu ponuđena je opcija da još jednom pregleda sve uslove kupovine.

Proeksim d.o.o., sa pripadajućim pravnim licima navedenim u ovom dokumentu, oslobođen je svake odgovornosti za sporna pitanja koja proizilaze iz razloga što Korisnik/Kupac nije pročitao Uslove kupovine. 


Narudžba

Narudžbu je moguće ostvariti samo ukoliko se kupac registruje i prilikom registracije predoči validne, važeće i potpune lične podatke.

Osim toga, za pojedine artikle moguće je izvršiti narudžbu bez registracije, ali se i u ovom slučaju kupac obavezuje da će dati  validne, važeće i potpune lične podatke, jasno predočene u online formi.

Svi proizvodi koji se mogu naručiti predstavljeni su na web shopu i isti se naručuju preko korisnikove korpe i neopozivi su nakon finaliziranja narudžbe.

Izdavač se obavezuje da će sve proizvode koje u trenutku narudžbe ima na zalihama ili su mu dostupni za isporuku sa skladišta partnera sa kojim ima Ugovor o poslovnoj ili drugoj saradnji, isporučiti u dogovorenom roku.

Ukoliko izdavač nije u prilici da isporuči bilo kojih od naručenih proizvoda, dužan je kontaktirati Kupca po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Ako narudžba podrazumijeva vise proizvoda, svi ostali proizvodi će biti isporučeni, a kupac je dužan izmiriti iznos umanjen za cijenu neisporučenog artikla.

Dostava

Dostava naručenog proizvoda vrši se putem kurirske kuće sa kojom Izdavač ima potpisan Ugovor o saradnji ili angažovanjem svojih radinka ili vozila.

Dostava će biti izvršena u okvirnom roku od tri radna dana, počevši od trenutka uplate na račun (online uplate) odnosno trenutka potvrde narudžbe (plaćanje pouzećem).

Ukoliko Izdavač nije u stanju isporučiti artikl u gore navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju, Kupac ima pravo na otkazivanje Narudžbe.

Proizvodi će biti složeni i zapakovani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Kupcu se ostavlja mogućnost i preuzimanja robe u nekoj od prodavnica prikazanoj u sekciji Prodajna mreža.

Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke:
- provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalazi unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja. 
- obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i uporediti dostavljene proizvode s računom ili otpremnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavnom radniku jer naknadne reklamacije Izdavač neće uvažiti niti su validne nakon potpisa o prijemu robe.

Nakon provjere ispravnosti, Kupac potpisom izvršava potvrdu o primitku robe i potpisom daje saglasnost da nema prigovora na isporučenu robu.

Ukoliko je nakon pregleda robe izvršene  na gore navedeni način, Kupac pronašao elemente za reklamaciju robe, istu je dužan reklamirati dostavljaču. Sve ostale reklamacije spadaju pod druge ugovorne uslove.

Uz proizvod, dostavljač je dužan Kupcu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (račun i sl.).

U slučajevima kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti, a ako su isti u ispravnom stanju, Izdavač ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta..

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan nositi robu do sprata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši samo na području Bosne i Hercegovine.

Dostava nije uključena u cijenu.


Plaćanje

Proizvode sa ovog web shopa moguće je platiti online, virmanom ili pouzećem.

Online – putem sistema za naplatu PayPal ili ClickPay.
Virmanski – uplatom direktno na račun.
Pouzećem – prilikom dostave.

Kartice kojima je moguće platiti proizvode su kartice koje prihvataju online sistemi za naplatu i jasno su navedene prilikom koraka koji se tiče plaćanja.

Izjava o sigurnosti
Prodavac primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sistema Prodavca i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Cijena

Sve cijene izražene su u bh. nacionalnoj valuti (BAM) sa pripadajućim PDV-om.

Izdavač je ovlašten bez ikakve najave promjeniti cijene za bilo kojih od ponuđenih proizvoda. Izdavač je ovlašten bez prethodne najave da odredi popust, dnevne ili sedmične akcije za jedan proizvod, grupu proizvoda ili sve proizvode.

Svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijeni koja je bila prikazana u trenutku narudžbe.

Povrat / Reklamacija

U slučaju povrata robe, Kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Izdavaču, pismenim putem na adresu sjedišta istankutoj na web stranici ili na e-mail adresu info@astra.ba.

Izdavač će po primanju obavijesti, preuzeti neophodne radnje u roku od 15 radnih dana.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
o Isporuka robe koja nije naručena
o Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
o Ostali slučajevi u skladu sa zakonskim odredbama

Kupac je u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Izdavaču dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Izdavač će Kupcu nadoknaditi njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. Nadoknada – povrat novca vrši se isključivo na transakcijski račun Kupca. U slučaju povrata novca, na Kupcu je obaveza dokazivanje vlasništva nad transakcijskim računom (potvrda iz banke o broju transakcijskog računa, kopija ličnog dokumenta i druga dokumentacija koja je neophodna). Za bilo koje pogrešne radnje koje Prodavac poduzme po osnovu neispravne dokumentacije dostavljene od strane Kupca, snosi Kupac.

Izmjene
Prodavac je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj ovih Uslova kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj. Posjetioci, korisnici i kupci dužni su se samostalno, pregledom web stranice i samog shopa, informisati o promjenama. 


Ostalo

Fotografije i karakteristike proizvoda preuzete su od proizvođaća i Izdavač ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. 

Izdavač se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup Astra.ba i pripadajućim domenama, i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ovogo web shopa ukoliko je ista nastala usljed protupravnih radnji trećih osoba, računarskih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Izdavač. Također, Izdavač je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje webshopa.

Završne odredbe
Sve nesuglasice proizašle iz odnosa Izdavač – Kupac ili iz odredbi ovog Ugovora o prodaji, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno ili medijacijom. Medijacijski tim čine 4 člana od kojih po 2 imenuju Prodavac i Kupac. Većinom glasova medijacijski tim donosi konačnu odluku. Ukoliko pak ni medijacijski tim ne uspije riješiti nesporazum, ugovorne strane ugovaraju mjesnu nadležnost suda prodavca, tj. Općinski sud u Sarajevu.

Privatnost podatakaIzjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korištenju

Izdavač se obavezuje štiti lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, te se obavezuje da lične podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog ili naručenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Izdavač po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u lične podatke Kupaca.
Izdavač prikuplja lične podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obaveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netačnih ličnih podataka. Izdavač redovno daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegvo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.
Izdavač u svakom trenutku nudi Kupcu mogućnost brisanja njegovih ličnih podataka iz baze Prodavca. Ova se mogućnost ne može primjeniti na već kupljene proizvode i Kupca već kupljenih proizvoda.